Ansvarsfraskrivelse

På denne siden finner du:

Du kan også besøke denne siden for å finne informasjon om våre retningslinjer for sikkerhet og personvern.

Ansvarsfraskrivelse Gomibo


Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder for hele nettstedet. Ved å bruke nettstedet godtar du vilkårene i denne ansvarsfraskrivelsen.

 1. I denne ansvarsfraskrivelsen gjelder følgende definisjoner:
  • nettsted: enhver side på nettstedet der utgiveren legger inn en lenke til denne ansvarsfraskrivelsen for at denne ansvarsfraskrivelsen skal gjelde;
  • Nettstedet: gomibo.no;
  • utgiveren: MobielWerkt B.V.;
  • Bruk/anvendelse: å konsultere det siterte og handlingene som følger av dette.;
  • Du: den fysiske eller juridiske personen du representerer;
  • innhold: tekst, bilder eller annen informasjon;
  • Skade: direkte eller indirekte skade av enhver art;

 2. Utgiveren streber etter å sikre at innholdet som publiseres på nettstedet er korrekt. Det er mulig at innholdet kan inneholde feil, inkludert, men ikke begrenset til, følgende;
  • skrivefeil
  • informasjonsfeil
  • programmeringsfeil
  • tekniske feil

 3. Utgiveren leverer innholdet på nettstedet i sin nåværende form på eksperimentell grunnlag og er ment for privat bruk.

 4. Utgiveren er ikke ansvarlig for skader som er forårsaket eller truer med å bli forårsaket, og som på noen måte har sammenheng med tilsynelatende (skrive)feil på nettstedet.

 5. Utgiveren er ikke ansvarlig for skader som forårsakes eller truer med å forårsakes hvis nettstedet er (midlertidig) utilgjengelig.

 6. Utgiveren har rett til å endre eller stenge nettstedet etter eget skjønn og når som helst, med eller uten varsel.

 7. Utgiveren er ikke ansvarlig for lenkede filer fra tredjeparter. Lenker til filer fra tredjeparter utgjør ikke en bekreftelse.

 8. Utgiveren forbeholder seg retten til å nekte deg adgang til nettstedet. Utgiveren kan også overvåke (tilgangen til) nettstedet.

 9. Alt innhold på nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, bilder, grafikk, videoer, (kilde)kode og funksjonalitet, er opphavsrettslig beskyttet. Utgiveren forbeholder seg alle rettigheter.

 10. Dersom noen av bestemmelsene i denne ansvarsfraskrivelsen anses som ugyldige i henhold til relevant lovgivning og/eller myndighet, skal dette ikke gjøre hele ansvarsfraskrivelsen ugyldig. Alle andre bestemmelser er fortsatt gyldige. Den ugyldige klausulen vil bli vurdert på nytt av utgiveren.Mer informasjon

Spørsmål vedrørende nettstedet rettes til utgiveren. Alle rettigheter forbeholdes.