Impressum


Identifikasjon av juridisk person


https://www.gomibo.no/ er et tilbud om:
MobielWerkt B.V.
Representert av administrerende direktører Hieronymus Doorenbos og Jeroen Elkhuizen
Waagstraat 1
9712 JX Groningen
Nederland

Telefon: +47 800 62550
E-post: info@gomibo.no
MVA-nummer: NO 924 932 317

Registrert i handelsregisteret ved District Court Groningen, Nederland
Registreringsnummer hos det nederlandske handelskammeret (KvK): 02093714

Forretningsformål: Detaljhandel med tele- og forbrukerelektronikk

Alternativ tvisteløsning:
EU-kommisjonen har satt en plattform tilgjengelig for utenomrettslige tvisteløsninger online (ODR-plattform), som kan nås på
https://ec.europa.eu/odr.

Siden 13.3.2020 er vi medlem av ""FairCommerce""-initiativet.

For mer informasjon, vennligst besøk www.fair-commerce.de.